HISTORIA

Kehitysyhtiön historia

Toiminnan alkuperäisenä lähtökohtana oli Virolahdella Vaalimaan raja-alueen kehittäminen ja rajanylityspalveluiden tuottaminen. Myöhemmin yhtiöstä on kehittynyt monipuolinen, erityisesti suomalais-venäläisen kaupallisen yhteistyön edistäjä. Se toimii non-profit -periaatteella julkisyhteisöjen ja yritysten välisessä yhteistyössä pääosin hanketoiminnan avulla.

Yhtiö on ottanut toimintansa alusta lähtien seudullisen kehitysyhtiön roolin toteuttaen kehityshankkeita pk-yritystoiminnan ehdoilla ja puolesta. Ensimmäisenä työnä toteutettiin yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa Vaalimaan nykyisen raja-aseman perussuunnittelu ja kehitystyö erityisesti yksityisten palvelutuottajien kannalta.

Tähänastisen toiminnan aikana on edistetty erityisesti Suomen ja Venäjä raja-alueen kaupallisia sekä julkisia hankkeita.

Vuonna 1993 yhtiö perusti ja ryhtyi julkaisemaan ensimmäistä Suomen ja Venäjän välisessä rajanylityspisteissä ilmestynyttä jakelujulkaisua “Rajalehteä”, joka levitti venäläisille matkailijoille Suomi-informaatiota ja suomalaisille rajanylittäjille vastaavaa Venäjä-informaatiota. Pietarin markkinoille toteutettiin lisäksi useita erillisiä markkinointijulkaisuja.

Julkaisutoiminnasta mainittakoon myös suomalais-venäläinen business-taskukalenteri, joka oli pitkään ainoa laatuaan yhdistäen kahden maan kalendaariset tiedot (kuten vapaa- ja juhlapäivät) samoille kalenterisivuille.

Vuonna 1997 yhtiö käynnisti yhdessä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY:n kanssa rajakaupan jatkuvan tutkimustoiminnan, jolla selvitetään venäläisten matkailijoiden ostovoimaa ja ostokäyttäytymistä. Vuosittainen tutkimus jatkuu edelleen keräten arvokasta kumulatiivista tutkimustietoa Suomelle yhä tärkeämmäksi muodostuneesta ostopotentiaalista.

Yhtiö on koonnut partneriyritykset, perustanut ja johtanut sekä hallinnoinut useita vientirenkaita eri toimialoilta. Vientirenkaat muodostavatkin tärkeän osan yhtiön kehittyvässä ja monipuolistuvassa toiminnassa.

Kehityhtiö Interfin Oy:n käsialaa oli myös Kotkan-Haminan alueella menestyksellisesti toteutettu kahden vuoden pituinen markkinointikampanja.

Yhtiö on toteuttanut useita kaupallisia markkinaselvityksiä eri kaupan sektoreilta sekä julkisyhteisöille että yrityksille.

Painopiste yhtiön hanketoiminnassa on viime vuosina ollut rakennusalan kehittämis- ja vientiprojekteissa.