Vaalimaan verkostot

Kehitysyhtiö Interfin on aloittanut tammikuussa 2019 Vaalimaan verkostot -hankkeen. Siinä muodostetaan verkosto, jossa maaseudun paikalliset yrittäjät, oppilaitokset ja muut toimijat sekä Vaalimaan alueen yrittäjät saadaan aktiiviseen yhteistyöhön. Verkoston tavoitteena on nostaa tietoisuutta alueen tarpeista ja tarjonnasta ja luoda yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten toimijoiden välille. Lisäksi tavoitteena on saada Vaalimaan alueen matkailijavirtoja tutustumaan seudun muihin kohteisiin, tapahtumiin ja palveluihin.

Hankkeen kotisivu on: vaalimaa.fi

Hankkeen keskeisin toiminta-alue on Vaalimaa ja sen lähialue, mutta hanke on avoin kaikille toimintaan mukaan haluaville yrittäjille ja toimijoille Leader-Sepran koko toiminta-alueella www.sepra.fi.

Hankevalmistelutyöryhmään ovat kuuluneet Kehitysyhtiö Interfin Oy, Virolahden kunta, Miehikkälän kunta, Haminan kaupunki, VirolahtiMiehikkälän Yrittäjät ry, Haminan Yrittäjät ry, Zsar Outlet Village/Efre Oy, EKAMI, Harjun oppimiskeskus, Cursor Oy.

Hankkeen hallinnoija: Kehitysyhtiö Interfin ltd Oy

Hankkeen toteutusaika 01.12.2018 – 31.03.2020

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020

Hankkeen hyväksytty rahoitus yhteensä 81 000,00 euroa

Lisätietoja: hankekoordinaattori Pia Puheloinen, 040 5161 327, pia.puheloinen@gmail.com

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Eurooppa investoi maaseutualueisiin